ข้อมูลสินค้า HIKVISION THAI

ศูนย์รวมระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ระยอง
????ระบบความปลอดภัยครบวงจรระยอง ⚒????
????กล้องวงจรปิดระยอง????
????CCTVระยอง????
????เครื่องสแกนนิ้วระยอง ????☝????
????ระบบห้องประชุม ????
????ระบบเสียงประกาศ ????
????แจ้งเตือนไฟไหม้ระยอง Firealarm⏰????
????Fiberoptic????
????Network????????
????สัญญาณกันขโมยระยอง????‍♂️????
????ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ????????
????ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell ☀️

จำนวนสินค้า 285 รายการ
708 บาท

DS-2CE16D0T-LFS (3.6mm)

ดูสินค้า
708 บาท

DS-2CE76D0T-LMFS 2 MP Dual Light Audio Fixed Turret Camera

ดูสินค้า
636 บาท

HVS-CE16D0T-ITF28CDS-2CE16D0T-ITF (C) 2 MP Camera

ดูสินค้า
636 บาท

HVS-CE16D0T-ITF36CDS-2CE16D0T-ITF (C) 2 MP CameraDS-2CE16D0T-ITF(3.6mm)(C)

ดูสินค้า
492 บาท

HVS-CE16D0T-EXLF28DS-2CE16D0T-EXLF(3.6mm)

ดูสินค้า
1,272 บาท

HVS-CE17D0TIT3F28CDS-2CE17D0T-IT3F (2.8mm)(C)

ดูสินค้า
1,272 บาท

HVS-CE17D0TIT3F36CDS-2CE17D0T-IT3F(3.6mm)(C)

ดูสินค้า
1,032 บาท

HVS-CE56D0TIT3F28CDS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(C)

ดูสินค้า
1,032 บาท

HVS-CE56D0TIT3F36CDS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm)(C)

ดูสินค้า
1,224 บาท

HVS-CE17D0TIT5F36CDS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)

ดูสินค้า
1,248 บาท

HVS-CE16D8TITF-28DS-2CE16D8T-ITF (2.8mm)

ดูสินค้า
1,248 บาท

HVS-CE16D8TITF-36DS-2CE16D8T-ITF (3.6mm)

ดูสินค้า
1,248 บาท

HVS-CE56D8TITMF-28DS-2CE56D8T-ITMF(2.8mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE56D8TVPITF28DS-2CE56D8T-VPITF (2.8mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE56D8TVPITF36DS-2CE56D8T-VPITF (3.6mm)

ดูสินค้า
1,500 บาท

HVS-CE16D8TIT3F28DS-2CE16D8T-IT3F(2.8mm)

ดูสินค้า
1,500 บาท

HVS-CE16D8TIT3F36DS-2CE16D8T-IT3F(3.6mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE56D8TIT3F-28DS-2CE56D8T-IT3F (2.8mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE56D8TIT3F-36DS-2CE56D8T-IT3F (3.6mm)

ดูสินค้า
1,680 บาท

HVS-CE16D8TIT5F36DS-2CE16D8T-IT5F (3.6mm)

ดูสินค้า
1,908 บาท

HVS-CE76U1TITMF-28DS-2CE76U1T-ITMF (2.8mm)

ดูสินค้า
1,908 บาท

HVS-CE16U1TITF-28DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

ดูสินค้า
1,908 บาท

HVS-CE16U1TITF-36DS-2CE16U1T-ITF (3.6mm)

ดูสินค้า
2,304 บาท

HVS-CE16U1TIT3F-28DS-2CE16U1T-IT3F (2.8mm)

ดูสินค้า
2,304 บาท

HVS-CE16U1TIT3F-36DS-2CE16U1T-IT3F (3.6mm)

ดูสินค้า
1,248 บาท

HVS-CE76K0T-LMFS28DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)

ดูสินค้า
1,248 บาท

HVS-CE76K0T-LMFS36

ดูสินค้า
3,828 บาท

HVS-CD2026G2-I28CDS-2CD2026G2-I(2.8mm)(C)

ดูสินค้า