ข้อมูลสินค้า HIKVISION THAI

ศูนย์รวมระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ระยอง
????ระบบความปลอดภัยครบวงจรระยอง ⚒????
????กล้องวงจรปิดระยอง????
????CCTVระยอง????
????เครื่องสแกนนิ้วระยอง ????☝????
????ระบบห้องประชุม ????
????ระบบเสียงประกาศ ????
????แจ้งเตือนไฟไหม้ระยอง Firealarm⏰????
????Fiberoptic????
????Network????????
????สัญญาณกันขโมยระยอง????‍♂️????
????ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ????????
????ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell ☀️

จำนวนสินค้า 285 รายการ
7,560 บาท

HVS-CD2726G2-IZSDS-2CD2726G2-IZS

ดูสินค้า
8,220 บาท

HVS-CD2746G2-IZSCDS-2CD2746G2-IZS(C)

ดูสินค้า
10,380 บาท

HVS-CD2786G2IZS28CDS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)

ดูสินค้า
924 บาท

HVS-CE16D0TIRE-36DS-2CE16D0T-IRE(3.6mm)

ดูสินค้า
1,038 บาท

HVS-2CE16D8T-ITEDS-2CE16D8T-ITE(3.6mm)

ดูสินค้า
2,520 บาท

HVS-2CE16D8T-IT3ZEDS-2CE16D8T-IT3ZE

ดูสินค้า
1,380 บาท

HVS-CE56D8TIT1E-28DS-2CE56D8T-IT1E(2.8mm)

ดูสินค้า
1,380 บาท

HVS-CE56D8TIT1E-36DS-2CE56D8T-IT1E(3.6mm)

ดูสินค้า
1,584 บาท

HVS-CE56D8TIT3E-36DS-2CE56D8T-IT3E(3.6mm)

ดูสินค้า
1,500 บาท

HVS-2CE56D8T-VPITEDS-2CE56D8T-VPITE (3.6mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE10DF3T-FS28DS-2CE10DF3T-FS(2.8mm)

ดูสินค้า
1,440 บาท

HVS-CE10DF3T-FS36DS-2CE10DF3T-FS(3.6mm)

ดูสินค้า
1,620 บาท

HVS-CE12DF3T-FS36DS-2CE12DF3T-FS(3.6mm)

ดูสินค้า
1,500 บาท

HVS-CE72DF3T-FS28DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm)

ดูสินค้า
1,824 บาท

HVS-CE10HFT-F36DS-2CE10HFT-F (3.6mm)

ดูสินค้า
1,536 บาท

HVS-CE10KF0T-FS28DS-2CE10KF0T-FS (2.8mm)

ดูสินค้า
1,536 บาท

HVS-CE10KF0T-FS36DS-2CE10KF0T-FS (3.6mm)

ดูสินค้า
1,536 บาท

HVS-CE70KF0T-MFS28DS-2CE70KF0T-MFS (2.8mm)

ดูสินค้า
1,536 บาท

HVS-CE70KF0T-MFS36DS-2CE70KF0T-MFS (3.6mm)

ดูสินค้า
2,388 บาท

HVS-CE56D8TIT3ZF27DS-2CE56D8T-IT3ZF (2.7-13.5)

ดูสินค้า
2,460 บาท

HVS-CE16D8TIT3ZF27DS-2CE16D8T-IT3ZF

ดูสินค้า
10,296 บาท

HVS-AE4225TI-D-EDS-2AE4225TI-D (E)

ดูสินค้า
1,665 บาท

HVS-CE70DF3T-PTS36DS-2CE70DF3T-PTS(3.6mm)

ดูสินค้า
5,184 บาท

HVS-2A204IWDE3C0S6DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)

ดูสินค้า
5,640 บาท

HVS-2A404IWDE3C0S6DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)

ดูสินค้า
3,672 บาท

HVS-DE2C200SCG-EF1DS-2DE2C200SCG-E(F1)(4mm)

ดูสินค้า
3,948 บาท

HVS-DE2C400SCG-EF1DS-2DE2C400SCG-E(F1)(4mm)

ดูสินค้า
3,984 บาท

HVS-DE2C400SCG-EF0DS-2DE2C400SCG-E(F0)(2.8mm)

ดูสินค้า