ประเภทสินค้า Access Control ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

จำนวนสินค้า 84 รายการ
1,620 บาท

HVS-3E0106HP-EDS-3E0106HP-E

ดูสินค้า
2,830 บาท

HVS-3E0310HP-EDS-3E0310HP-E

ดูสินค้า
11,550 บาท

HVS-3E0109PE-CDS-3E0109P-E(C)

ดูสินค้า
6,060 บาท

HVS-3E0318PE-BDS-3E0318P-E(B)

ดูสินค้า
7,430 บาท

HVS-3E0518P-EDS-3E0518P-E

ดูสินค้า
7,780 บาท

HVS-3E0326PE-BDS-3E0326P-E(B)

ดูสินค้า
8,450 บาท

HVS-3E1518P-SI DS-3E1518P-SI

ดูสินค้า
11,550 บาท

HVS-3E1526P-SIDS-3E1526P-SI

ดูสินค้า
710 บาท

HVS-1.25G-20-1310HK-1.25G-20-1310

ดูสินค้า
1,250 บาท

HVS-1.25G-20-1550HK-1.25G-20-1550

ดูสินค้า
660 บาท

HVS-DS2FP2020DS-2FP2020

ดูสินค้า
4,620 บาท

HVS-DS1005KIDS-1005KI

ดูสินค้า
24,680 บาท

HVS-1600KI-B

ดูสินค้า
95 บาท

HLK-ADS-12FG-12NADS-12FG-12N

ดูสินค้า
100 บาท

DS-2FA1201-DL(USA)

ดูสินค้า
2,860 บาท

HVS-1LN5E-E/EDS-1LN5E-E/E

ดูสินค้า
2,800 บาท

HVS-ST4000VX000

ดูสินค้า
4,800 บาท

HVS-ST6000VX001Skyhawk-ST6000VX001-520

ดูสินค้า
114 บาท

HLK-ADS-12FG-12NADS-12FG-12N

ดูสินค้า
120 บาท

HVS-2FA1201-DL

ดูสินค้า
120 บาท

HVS-1H18S/ECDS-2FA1201-DL(USA)

ดูสินค้า
5,544 บาท

HVS-DS1005KIDS-1005KI

ดูสินค้า
29,616 บาท

HVS-1600KI-B

ดูสินค้า
384 บาท

HVS-2FA1225-C4DS-2FA1225-C4(EUR

ดูสินค้า
540 บาท

HVS-2FA1205-C8DS-2FA1205-C8(EUR)

ดูสินค้า
6,800 บาท

HVS-LAS3057CNRJ45NLAS30-57CN-RJ45 (no power cord)

ดูสินค้า
6,800 บาท

HVS-LAS6057CNRJ45NLAS60-57CN-RJ45 (no power cord)

ดูสินค้า
6,800 บาท

HVS-LAS6057CNRJ45

ดูสินค้า
1,620 บาท

DS-3E0106HP-E

ดูสินค้า
0 บาท

ISD-SMG318LT-D SeriesISD-SMG318LT-D

ดูสินค้า
444 บาท

KAS-12D5000-B

ดูสินค้า
16,020 บาท

HVS-K1T341BMWI-TDS-K1T341BMWI-T

ดูสินค้า
4,548 บาท

DS-KAB671-P1

ดูสินค้า
7,068 บาท

DS-KC001AL-6061 aluminum alloy Weight 5.5 kg (12.1 lb)

ดูสินค้า
127,452 บาท

DS-K5604A-3XF/VThermal face recognition terminal

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K3B601SX-L/MPg-Dp65

ดูสินค้า
0 บาท

TurnstileDS-K3B601SX-M/MPg-Dp65

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K3B601SX-R/MPg-Dp65Turnstile

ดูสินค้า
10,820 บาท

DS-K5671-3XF/ZU

ดูสินค้า
2,028 บาท

HVS-DSK4H250SSingle-door Magnetic Lock

ดูสินค้า
768 บาท

HVS-DSK4H250-LZLZ-Bracket

ดูสินค้า
456 บาท

HVS-K4H250-UU-Bracket

ดูสินค้า
1,008 บาท

DS-K4H258SSingle-door Magnetic Lock

ดูสินค้า
540 บาท

DS-K4H258-LZLZ-Bracket of Magnetic Lock, for DS-K4H258S

ดูสินค้า
252 บาท

DS-K4H258-UU-Bracket of MagneticLock for DS-K4H258S

ดูสินค้า
1,044 บาท

DS-K4T108Electric BoltElectric Bolt, 205×34×42mm (8.1×1.3×1.7"), 12VDC, ≤1.2A (Startup Current), 0.2A (Standby)

ดูสินค้า
288 บาท

DS-K4T108-U1 Electric Bolt For Glass door

ดูสินค้า
1,608 บาท

DS-K4T100-U2Upper and Lower U-bracket For Electric Bolt

ดูสินค้า
312 บาท

DS-K7P01Press ButtonAluminum alloy panel, metal button, Dimension(L×W×H): 86×86×20mm(3.39×3.39×0.79")

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K7P02Press ButtonAluminum alloy panel, metal button, Dimension(L×W×H): 90×35×28.9mm(3.54×1.38×1.14")

ดูสินค้า
580 บาท

DS-K7P04No touch- Aluminum panel; Dimension(L×W×H): 86×50×34mm(3.39×1.97×1.34")

ดูสินค้า
600 บาท

DS-K7PEBEmergency Break glass, Green color

ดูสินค้า
1,464 บาท

DS-K2M061Secure module

ดูสินค้า
36 บาท

FM11RF08-M1Mifare 1 Contactless Smart card, Frequency: 13.56vMHz

ดูสินค้า
2,376 บาท

DS-K1F820-FOptical Fingerprint Recorder

ดูสินค้า
1,260 บาท

DS-K1F100-D8ECard Enrollment Station

ดูสินค้า
1,296 บาท

HVS-CS55D7B-6DS-2CS55D7B (6mm)

ดูสินค้า
2,820 บาท

HVS-D5022FN-CDS-D5022FN-C

ดูสินค้า
3,072 บาท

HVS-K1T804BMFDS-K1T804BMF

ดูสินค้า
2,424 บาท

HVS-K1T8003MFDS-K1T8003MF

ดูสินค้า
2,244 บาท

HVS-K1T320MFWXDS-K1T320MFWX

ดูสินค้า
5,772 บาท

HVS-K1T342MFXDS-K1T342MFX

ดูสินค้า
13,764 บาท

HVS-K1T673DX

ดูสินค้า
4,284 บาท

HVS-KAB673-FBQRDS-KAB673-FBQR

ดูสินค้า
16,020 บาท

KIT-HVS00000000245DS-K1T341BMWI-T

ดูสินค้า
6,060 บาท

HVS-K1TA70MI-TDS-K1TA70MI-T

ดูสินค้า
9,348 บาท

HVS-KD8102-VDS-KD8102-V

ดูสินค้า
1,237 บาท

HVS-KD8002-VMDS-KD8002-VM

ดูสินค้า
9,348 บาท

HVS-KD3002-VMDS-KD3002-VM

ดูสินค้า
3,108 บาท

HVS-KD9613-FE6DS-KD9613-FE6

ดูสินค้า
672 บาท

HVS-KABD9613-GDS-KABD9613-G

ดูสินค้า
11,700 บาท

DS-KD9203-FE6

ดูสินค้า
3,612 บาท

HVS-KV6113-PE1C

ดูสินค้า
204 บาท

HVS-KABV6113-RSDS-KABV6113-RS

ดูสินค้า
5,076 บาท

HVS-KV8113-WME1B

ดูสินค้า
5,448 บาท

HVS-KV8213-WME1C

ดูสินค้า
5,904 บาท

HVS-KV8413-WME1BDS-KV8413-WME1(B)

ดูสินค้า
8,928 บาท

HVS-KH8520-WTE1DS-KH8520-WTE1

ดูสินค้า
3,972 บาท

HVS-KH6320-TE1DS-KH6320-TE1

ดูสินค้า
24,156 บาท

HVS-KM9503 DS-KM9503

ดูสินค้า
2,448 บาท

HVS-K1201AMFDS-K1201AMF

ดูสินค้า
1,332 บาท

HVS-K1102AMKDS-K1102AMK

ดูสินค้า
2,496 บาท

HVS-K1104MDS-K1104M

ดูสินค้า
1,404 บาท

HVS-K1108AMK

ดูสินค้า