ประเภทสินค้า Access control Accessories

จำนวนสินค้า 18 รายการ
2,028 บาท

HVS-DSK4H250SSingle-door Magnetic Lock

ดูสินค้า
768 บาท

HVS-DSK4H250-LZLZ-Bracket

ดูสินค้า
456 บาท

HVS-K4H250-UU-Bracket

ดูสินค้า
1,008 บาท

DS-K4H258SSingle-door Magnetic Lock

ดูสินค้า
540 บาท

DS-K4H258-LZLZ-Bracket of Magnetic Lock, for DS-K4H258S

ดูสินค้า
252 บาท

DS-K4H258-UU-Bracket of MagneticLock for DS-K4H258S

ดูสินค้า
1,044 บาท

DS-K4T108Electric BoltElectric Bolt, 205×34×42mm (8.1×1.3×1.7"), 12VDC, ≤1.2A (Startup Current), 0.2A (Standby)

ดูสินค้า
288 บาท

DS-K4T108-U1 Electric Bolt For Glass door

ดูสินค้า
1,608 บาท

DS-K4T100-U2Upper and Lower U-bracket For Electric Bolt

ดูสินค้า
312 บาท

DS-K7P01Press ButtonAluminum alloy panel, metal button, Dimension(L×W×H): 86×86×20mm(3.39×3.39×0.79")

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K7P02Press ButtonAluminum alloy panel, metal button, Dimension(L×W×H): 90×35×28.9mm(3.54×1.38×1.14")

ดูสินค้า
580 บาท

DS-K7P04No touch- Aluminum panel; Dimension(L×W×H): 86×50×34mm(3.39×1.97×1.34")

ดูสินค้า
600 บาท

DS-K7PEBEmergency Break glass, Green color

ดูสินค้า
1,464 บาท

DS-K2M061Secure module

ดูสินค้า
36 บาท

FM11RF08-M1Mifare 1 Contactless Smart card, Frequency: 13.56vMHz

ดูสินค้า
2,376 บาท

DS-K1F820-FOptical Fingerprint Recorder

ดูสินค้า
1,260 บาท

DS-K1F100-D8ECard Enrollment Station

ดูสินค้า
1,296 บาท

HVS-CS55D7B-6DS-2CS55D7B (6mm)

ดูสินค้า