ประเภทสินค้า Facial access terminal &fingerprint scanne

จำนวนสินค้า 15 รายการ
16,020 บาท

HVS-K1T341BMWI-TDS-K1T341BMWI-T

ดูสินค้า
7,068 บาท

DS-KC001AL-6061 aluminum alloy Weight 5.5 kg (12.1 lb)

ดูสินค้า
127,452 บาท

DS-K5604A-3XF/VThermal face recognition terminal

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K3B601SX-L/MPg-Dp65

ดูสินค้า
0 บาท

TurnstileDS-K3B601SX-M/MPg-Dp65

ดูสินค้า
0 บาท

DS-K3B601SX-R/MPg-Dp65Turnstile

ดูสินค้า
10,820 บาท

DS-K5671-3XF/ZU

ดูสินค้า
3,072 บาท

HVS-K1T804BMFDS-K1T804BMF

ดูสินค้า
2,424 บาท

HVS-K1T8003MFDS-K1T8003MF

ดูสินค้า
2,244 บาท

HVS-K1T320MFWXDS-K1T320MFWX

ดูสินค้า
5,772 บาท

HVS-K1T342MFXDS-K1T342MFX

ดูสินค้า
13,764 บาท

HVS-K1T673DX

ดูสินค้า
4,284 บาท

HVS-KAB673-FBQRDS-KAB673-FBQR

ดูสินค้า
16,020 บาท

KIT-HVS00000000245DS-K1T341BMWI-T

ดูสินค้า
6,060 บาท

HVS-K1TA70MI-TDS-K1TA70MI-T

ดูสินค้า