เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส ดิจิตอล

ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยครบวงจร อาทิ เช่น กล้องวงจรปิด
ระบบควบคุมประตูเข้าออกระบบควบคุมเวลาการทำงาน และการจัดการ Access Attendance ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
ได้แก่ การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
การตรวจทดสอบกล้องวงจรปิดทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า