วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินได้ผ่านทาง
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0478729499 บัญชีชื่อ นายมารุต สุขภักดี 

การชำระเงินผ่าน ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ต/โมบาย แบงค์กิ้ง หรือเคาน์เตอร์เซอวิส