DS-1602ZJ-cornerCorner mount

DS-1602ZJ-cornerCorner mount

864 บาท

DS-1602ZJ-cornerHik white Aluminum alloy 176.8×194×419.5mm

รายละเอียด
  • Corner Mount
  • Aluminum alloy & Steel
  • Hikvision white
 

Available models:

DS-1602ZJ-Corner
HVS-DE4225IW-DE HVS-DS2DE4220IWDE
HVS-2DE5225IW-AE
HVS-DE7230IWAE
HVS-DE7430IWAE
HVS-DE7232IWA